Online opmåling

Online opmåling

Udfyld vores Opmålingsskema!

Så sender vi et uforpligtende tilbud indenfor 2 hverdage.

Lad os komme i gang

Forhandlerliste

Forhandlerliste

Find din nærmeste forhandler

Landsdækkende salg & service.

Forhandlerliste

Vilkår og betingelser

Garantiperiode
Vi garanterer køberen af Alutechs porte for sikkerheden af porten under dens drift inden for hele tilbageholdelsesperioden, hvis alle anbefalinger og krav som angivet fra producenten i de teknologiske dokumenter er opfyldt.
I denne henseende garanterer producenten:
• inden for 10 (ti) år efter installationsdatoen* (dog ikke mere end 10,5 år fra produktionsdato) - ingen perforering af korrosion af sandwichpaneler, stålprofiler, der anvendes i spor- og hængesystemer, portelementer af rustfrit stål og elementer af torsionsaksler (bortset fra fjedre fordi deres levedygtighed afhænger af mængden af drifts-cyklusser af porten)

• inden for 5 (fem) år efter installationsdatoen* (dog ikke mere end 5,5 år fra produktionsdato) - ingen perforering af korrosion af slutprofiler og andre elementer fremstillet af galvaniseret stål

• inden for 2 (to) år efter installationsdatoen* (dog ikke mere end 2,5 år fra produktionsdato) - kvaliteten af porten som en enkelt konstruktion og dens separate elementer (bortset fra hvis portene har fungeret i ætsende miljø)

Hvis porten leveres med et elektrisk drev, gives garantien for elektrisk drev til hele garantiperioden under garantibetingelserne fra producenten af elektriske drev.

Betingelser for ydelse af garantiforpligtelser
Producenten giver garanti i tilfælde af:
• korrekt installation af produktet; installationen skal være udført i overensstemmelse med installations-instruktionen og af kvalificerede specialister udpeget af producenten eller hans autoriserede repræsentant
• opfyldelse af portens drifts- og servicekrav angivet i driftshåndbogen
• rettidig udførelse af planlagt service i overensstemmelse med serviceplanen aktiviteter.

Producentens garanti dækker ikke i følgende tilfælde:
• for de fejl der skyldes normal aldring under behørig hensyntagen til driftsforholdene og de fejl forårsaget af intensiteten af brugen af produktet
• for mekaniske defekter som følge af forkert transport samt for eventuelle fejl der opstod under installationen (ridser, slid, brud på maling og lak etc.)
• for fejl og mangler som følge af eksterne handlinger (brand, vand, salt, syrer, alkali, mørtel, beton, tætningsmaterialer, vejrforstyrrelser etc.)
• for fejl som følge af forkert drift og køberens uagtsomhed, herunder:
  - drift af produktet, som ikke er installeret i overensstemmelse med kravene til installations-instruktionen og de øvrige krav, der pålægges med hensyn til installationsaktiviteter
  - produktets funktion er ikke i overensstemmelse med dets slutbrugsanvendelse
  - drift af et defekt produkt
  - brud på driftshåndbogen, tidsplanen for service, og produktsikkerhedsplader
  - andre tilfælde af uhensigtsmæssig drift og uagtsom vedligeholdelse af produktet

• for porte der er ændret fra den oprindelige produktkonstruktion (uautoriseret modernisering, ændring af konstruktionsegenskaber mv)
• for porte der er repareret med uautoriserede reservedele eller reparations ”kits”
• for porte som mangler eller har fået ændret sit unikke portnummer
• for porte uden varecertifikat eller porte med et produktcertifikat i et uhensigtsmæssigt tilstand såvel som for manglende indsendelse af produktcertifikat eller forkert udfyldning.

Garantiforpligtelser

Inden for garantiperioden garanterer producenten en fejlfri produktdrift og sikrer eliminering af alle tidligere usete produktionsfejl, der er blevet opdaget.
Hvis den usete produktionsfejl er blevet registreret inden garantiperiodens udløb, er producenten forpligtet til:
• enten levere portelementer af korrekt kvalitet til udskiftning af de defekte elementer eller
• fjerne fejlen og kompensere alle udgifter dokumenteret og afholdt af køber til fejl-eliminering
• desuden at opfylde sine garantiforpligtelser som aftalt med køberen
De udskiftede elementer overgår til producentens ejerskab.

Håndtering af garantikrav
Alutech porte fremstilles i overensstemmelse med kvalitetsstandarder og CE-overensstemmelse.
Hvis du har en grund til at sende et garantikrav, beder vi dig om at give os detaljerede oplysninger om defekten såvel som billeder af defekten, hvor vi vil være i stand til at bestemme årsagen til den mangel, der er opstået og foreslå en løsning til dens eliminering.

Vigtig information! Når du sender et garantikrav, bedes du angive produktnummeret og vedlægge kravet en kopi af servicedokumentet (eller produktcertifikatet), som viser dato for vedligeholdelse og service.

Garantiperioder for sidedøre
• 10 år mod ingen perforering af korrosion af sandwichpaneler, stålprofiler;
• 2 år - en dør som en enkelt konstruktion og dens separate elementer (bortset fra at dørene har fungeret i ætsende miljø).

Garantiperioder for automatikker
ALUTECH automatikker - 3 år

Online opmåling

Online opmåling

Udfyld vores Opmålingsskema!

Så sender vi et uforpligtende tilbud indenfor 2 hverdage.

Lad os komme i gang

Forhandlerliste

Forhandlerliste

Find din nærmeste forhandler

Landsdækkende salg & service.

Forhandlerliste